ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI

Skôr ako budete žiadať o registráciu športového klubu, stiahnite si súhlas s použitím osobných údajov (GDPR), následne ho pospísaný naskenujte a pokiaľ je možné, uložte ho vo formáte PDF. Budete ho totiž potrebovať pri elektronickej žiadosti.

Nový športový klub

Žiadosť o registráciu nového sportového klubu.

Vstúpiť

Prestup člena SZŠMP

Žiadosť o prestup do iného športového klubu.

Vstúpiť

Hosťovanie športovca SZŠMP

Žiadosť o hosťovanie športu v inom športovom klube.

Vstúpiť

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Top