REGISTROVANÍ ČLENOVIA - REGISTER FO - ŠPORTOVCI

ID Registračné číslo Meno Priezvisko Dátum narodenia Klubová príslušnosť Doručovacia adresa E-mail Športové odvetvie
Šport Športové odvetvie
27 27/2017-05-02 Ernest Badžo 2000-02-11 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice ernest.badzo@gmail.com atletika atletika
17 17/2017-05-02 Tomáš Bak 1995-08-04 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice tomas.bak@gmail.com plávanie plávanie
17 17/2017-05-02 Tomáš Bak 1995-08-04 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice tomas.bak@gmail.com stolný tenis stolný tenis
33 33/2017-05-02 Gustáv Baláž 2001-02-17 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice gustav.balaz@gmail.com plávanie plávanie
33 33/2017-05-02 Gustáv Baláž 2001-02-17 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice gustav.balaz@gmail.com atletika atletika
26 26/2017-05-02 Marek Balog 1998-09-26 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice marek.balog@gmail.com atletika atletika
23 23/2017-05-02 Patrik Balog 2000-11-17 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice patrik.balog@gmail.com atletika atletika
13 13/2017-05-02 Tomáš Borbély 1983-04-05 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice dsskepm@stonline.sk stolný tenis stolný tenis
13 13/2017-05-02 Tomáš Borbély 1983-04-05 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice dsskepm@stonline.sk plávanie plávanie
34 34/2018-01-05 Ján Bučko 1961-01-18 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice buckojan61@gmail.com atletika atletika
34 34/2018-01-05 Ján Bučko 1961-01-18 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice buckojan61@gmail.com stolný tenis stolný tenis
45 45/2020-03-10 Zsolt Czeto 2001-08-21 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com atletika atletika
45 45/2020-03-10 Zsolt Czeto 2001-08-21 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com bežecké lyžovanie bežecké lyžovanie
45 45/2020-03-10 Zsolt Czeto 2001-08-21 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com kajak/kanoe kajak/kanoe
24 24/2017-05-02 Sabina Dzuriková 2000-02-08 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice sabina.dzurikova@gmail.com atletika atletika
32 32/2017-05-02 Marek Gašpár 2000-11-03 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice marek.gaspar@gmail.com atletika atletika
50 50/2020-08-31 Annamária Horváthová 2005-08-01 Atletický legionársky klub SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice sport-atlet@azet.sk atletika atletika
19 19/2017-05-02 Gabriela Hrivňáková 1984-03-18 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice gabika.hrivnakova@gmail.com plávanie plávanie
40 40/2018-11-25 Viktor Husovec 1960-01-09 Športový klub polície Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice viktor.husovec@gmail.com plávanie plávanie
31 31/2017-05-02 Mária Ištoková 1995-01-01 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice maria.istokova@gmail.com atletika atletika
51 51/2021-09-28 Stanislav Jakub 2003-02-15 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice robert@cnet.sk atletika atletika
43 43/2019-11-18 Ján KORČOK 2001-04-01 Centrum hendikepovaných plavcov SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice mpkorcok@gmail.com plávanie plávanie
44 44/2020-03-10 Andrea Labancova 1998-04-09 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com atletika atletika
44 44/2020-03-10 Andrea Labancova 1998-04-09 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com bežecké lyžovanie bežecké lyžovanie
44 44/2020-03-10 Andrea Labancova 1998-04-09 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com kajak/kanoe kajak/kanoe
18 18/2017-05-02 Marcel Marinica 1991-07-29 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice marcel.marinica@gmail.com plávanie plávanie
21 21/2017-05-02 Viera Mišková 1978-07-11 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice miskovav@azet.sk plávanie plávanie
14 14/2017-05-02 Mária Oslovičová 1989-02-28 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice maria.oslovicova@gmail.com bežecké lyžovanie bežecké lyžovanie
14 14/2017-05-02 Mária Oslovičová 1989-02-28 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice maria.oslovicova@gmail.com plávanie plávanie
48 48/2020-03-10 Gabriel Peto 1998-11-16 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com atletika atletika
48 48/2020-03-10 Gabriel Peto 1998-11-16 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com bežecké lyžovanie bežecké lyžovanie
48 48/2020-03-10 Gabriel Peto 1998-11-16 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com kajak/kanoe kajak/kanoe
49 49/2020-03-06 Andrej PETRÍK 2003-01-09 Centrum hendikepovaných plavcov SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice petrik.znalec@gmail.com plávanie plávanie
46 46/2020-03-10 Patricia Sarosiova 2002-05-27 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com atletika atletika
46 46/2020-03-10 Patricia Sarosiova 2002-05-27 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com bežecké lyžovanie bežecké lyžovanie
46 46/2020-03-10 Patricia Sarosiova 2002-05-27 Akademik TU Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice danielvasilisin@gmail.com stolný tenis stolný tenis
28 28/2017-05-02 Miroslav Tulej 2000-04-28 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice miroslav.tulej@gmail.com atletika atletika
20 20/2017-05-02 Petra Vašková 1980-09-10 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice petra.vaskova@gmail.com plávanie plávanie
22 22/2017-05-02 Martin Vatra 1955-04-21 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice matovatra@gmail.com plávanie plávanie
22 22/2017-05-02 Martin Vatra 1955-04-21 DOMKO-Domov sociálnych služieb SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice matovatra@gmail.com stolný tenis stolný tenis
41 41/2019-01-07 Jakub Vatral 2000-05-27 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice jakub.vatral01@gmail.com plávanie plávanie
41 41/2019-01-07 Jakub Vatral 2000-05-27 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice jakub.vatral01@gmail.com plávanie plávanie
29 29/2017-05-02 Mário Vraštiak 2000-06-16 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice mario.vrastiak@gmail.com atletika atletika
29 29/2017-05-02 Mário Vraštiak 2000-06-16 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice mario.vrastiak@gmail.com plávanie plávanie
52 52/2021-09-28 Helenna Žigová 2004-02-25 Športový klub Olympia – SŠŠ Košice SZŠMP, SNP 90, 040 11 Košice helenazigova886@gmail.com atletika atletika

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Top