ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI - Registrácia nového športového klubu SZŠMP

Základné údaje - krok 1 / 3

Späť

Názov klubu / oddielu *

IČO *

DIČ

Forma *

E-mail klubu

Telefón klubu

zadávajte v tvare: +421901123456

Meno a priezvisko štatutára *
E-mail štatutára *
Telefón štatutára *

zadávajte v tvare: +421901123456

Počet odhadovaných členov športového klubu *

Počet odhadovaných ZZ športovcov športového klubu *

Krátke predstavenie klubu *

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Top