ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI - HOSŤOVANIE ŠPORTOVCA SZŠMP

Ak ste registovaný člen SZŠMP a máte záujem vykonávať iný šport aký ponúka Váš športový klub, môžete požiadať o hosťovanie v inom športovom klube.
1. krok - Identifikácia registrovaného športovca SZŠMP

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Top