ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI - PRESTUP ČLENA SZŠMP

Ak ste registrovaný člen SZŠMP a máte záujem o zmenu materského klubu, môžete na tomto mieste požiadať o prestup.
1. krok - Identifikácia registrovaného športovca SZŠMP

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Top